VietDitru.com

 .
Thành viên Hỏi đáp di trú [Thư viện]


  • farm
  • sudoku
  • cat
  • chat

.
Thành viên Cửa sổ đời sống
cochin Hồ sơ F2B - Portor
batkhatunghi Bút còn lưu luyến
cochin Hồ sơ F4 - chichao - 01/2003
cochin Hồ sơ B1/B2 - Ann3008 kết hôn tại Mỹ
cochin Hồ sơ IR5- ThuyNgan—Bảo lãnh ba mẹ
cochin Hồ sơ IR5 - ahungnguyen1952
cochin Hồ sơ F4 - anhunhu - HCM2009754057
cochin Hồ sơ F4 - mrsang - 24/06/2002
minhleduy Nghề Mới: Người Việt bảo trì máy bay
Jimmy Phong Vân Tửu Quán
cochin Hồ sơ F2B - tdad
mquan99 Hồ sơ F4 - Mquan99 - HCM2002700353
chauvan57 Nhắn admin
myfriend Hồ sơ IR5 - clh - Bảo lãnh cha mẹ
vemaybayb... Phòng vé máy bay - BAYOU
cochin Hồ sơ F4 - hoailinh - 04/2003
cochin Thi quốc tịch
maxinosalas Dương - Vé Máy Bay
cochin Thông tin báo chí mới về di trú
cochin Hồ sơ IR5 - bảo lãnh mẹ cần help
cochin Hồ sơ IR5 - Vinhtram - Bảo lãnh ba mẹ khi đang
docpiper American way: hello docPiper
lanhuongbm Bỗng có một hôm... - lanhuongbm
cochin Hồ sơ F4 - Ngothimaingoc - 08/08/2006
cochin Hồ Sơ F4 - 2006 NT
cochin Hồ sơ F4 - phoco - 9/1/2009
clh Nông dân tôi ở Mỹ
cochin Hồ sơ F2A boche nguyen - Bảo lãnh con nuôi
lanhuongbm ESL 5: Shopping for Bargains
cochin Hồ sơ thaonguyenxanh - Bảo lãnh cha IR5
myfriend Hồ sơ IR5 - myfriend - Bảo lãnh cha mẹ
Nancydo Hồ sơ CR1 - Nancy
phuong60 Kiva VietDitru
phuong60 @phuong60 - KIVA
cochin Hồ sơ F4 - trtan1968
myhoai1985 Hồ sơ F2A - Mỹ Hoài 1985 - HCM2011773034

 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image