.
Hồ sơ IR5 - galuoi81
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Có thể vì income 3 năm không đồng đều nên họ bắt phải có người đồng bảo trợ.

posting.php?mode=edit&f=7&p=343724
46. Tôi được nhân viên lãnh sự cho biết tôi không đủ điều kiện để được cấp visa do lý do tôi có thể là gánh nặng xã hội, nhưng lợi tức của người bảo lãnh / người đồng bảo trợ của tôi trên bảng qui định mức độ nghèo khó. Tại sao tôi không đủ tiêu chuẩn?
Luật ủy thác cho nhân viên lãnh sự xem xét toàn bộ hoàn cảnh khi quyết định một đương đơn không hội đủ điều kiện để được cấp visa vì lý do có thể là gánh nặng xã hội. Lợi tức chỉ là một trong những tiêu chuẩn mà nhân viên lãnh sự phải xem xét. Những tiêu chuẩn khác bao gồm sức khỏe, tuổi tác, trình độ giáo dục, kinh nghiệm việc làm, khả năng ngoại ngữ và hoàn cảnh gia đình của đương đơn. Do đó, không có điều gì lạ lùng khi có những đương đơn bị từ chối visa mặc dù lợi tức của người bảo lãnh trên bảng qui định mức độ nghèo khó. Để có thể khắc phục được vấn đề này, đương đơn có thể hoặc là tìm một người đồng bảo trợ đáng tin cậy với đủ lợi tức và tài sản hoặc là chứng minh rằng tình trạng tài chánh đã thay đổi kể từ ngày phỏng vấn.


516185 top -

Họ sẽ bảo NDBL chờ sau khi xem xét họ sẽ trả lời ngay hôm đó.

516466 top -

họ cần mình phải dịch những bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa mình với ba mẹ sang tiếng Anh cho ho.Cochin cho mình biết là mình cần phải dịch những giấy tờ gì được k?
Giâý khai sịnh học bạ, hộ khẩu, sổ gđ công giáo (nếu có)...

Và mình cũng muốn đi thử DNA luôn dù LSQ không yêu cầu nhưng mình k biết là mình phải thử DNA tại trung tâm do LSQ yêu cầu hay là mình có thể thử ở trung tâm nào cũng được?
Muốn thử DNA bạn phải chờ LSQ yêu cầu và gởi giâý hướng dẫn đến đúng nơi để thử chứ LSQ không chấp nhận kết quả DNA của bất kỳ trung tâm xét nghiệm/bệnh viện nào ngoài danh sách của họ.

517584 top -

Bình thường.

519959 top -

Trường hợp nào cũng có thể xảy ra.
Bạn vào đây kiểm tra:
https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/ ... CuebHqOw==

521067 top -

Bạn vào thư viện đọc:
4.1.4. Sang Mỹ bao lâu sẽ nhận được thẻ xanh

4.1.7. Thẻ an sinh xã hội

523996 top -

Bạn vào thư viện đọc:
3.2. Tiền vàng mang theo khi xuất cảnh
3.2.1. Chuyển tiền qua ngân hàng
3.2.2. Tiền mang theo người
3.2.3. Vàng mang theo người
3.2.4. Chuyển tiền thừa kế bất động sản ra nước ngoài
3.2.5. Các phương thức chuyển ngân khác

602674 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image